Stavební společnost JK, spol. s r.o.

Mobil

+420 724 744 333

WhatsApp

+420 724 744 333

Email

jankulhanek@spol-jk.cz

Adresa

Benešovská 1466/35a, Děčín, 405 02, areál Armex

Mobil

+420 724 744 333

WhatsApp

+420 724 744 333

Email

jankulhanek@spol-jk.cz

Adresa

Benešovská 1466/35a, Děčín, 405 02, areál Armex

Projekční a inženýrská činnost

Naše společnost se vyznačuje tím, že si projektovou dokumentaci vytvoří a zároveň dokáže stavbu realizovat, tedy ideální spojení dvou částí, které jsou na sobě velice vázané.

Nabízíme projekty těchto druhů staveb:
 • Rodinné domy
 • Rekreační objekty
 • Podkrovní vestavby
 • Objekty pro výrobu a služby (prodejny, penziony, restaurace, budovy pro výrobu atd.)
 • Občanské stavby (kanceláře, administrativní budovy, zdravotnická zařízení, mateřské a základní školy apod.)
 • Stavby pro sport a tělovýchovu
 • Rekonstrukce , přístavby, nástavby a modernizace objektů
 • Změna užívání staveb
 • Kompletní pozemní stavby
Nabízíme tyto stupně a druhy provedení PD:
 • Studie, návrh stavby, vizualizace
 • Dokumentace pro územní řízení nebo územní souhlas
 • Dokumentace pro stavební povolení nebo ohlášení stavby
 • Dokumentace pro provedení stavby
 • Dokumentace skutečného provedení stavby, pasportizace staveb, stavebně technický průzkum
 • Dokumentace bouracích prací
 • Projektová dokumentace do programu zelená úsporám

 

Projektová dokumentace přikládaná k žádosti o stavení povolení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb., příloha č.5

Součástí PD jsou i rozpočty a kalkulace:
 • Propočet stavby
 • Položkový rozpočet stavby
 • Výkazy výměr
 • Slepý rozpočet

 

Pro zpracování rozpočtů používáme moderní software euroCALC 4.